Reklama

MTV Polska

MTV Polska

- Sobota, 18 grudnia
6:00
8:10
World Stage Rozrywka
10:55
Catfish: Mathan i Leah odcinek: 29 Dokument
11:40
Catfish: Kiaira i Cortney odcinek: 11 Dokument
12:35
Catfish: Angel i Jordan odcinek: 13 Dokument
13:25
Catfish: Marvin i Austin odcinek: 5 Dokument
14:20
Catfish: Angel i Antonio odcinek: 40 Dokument
17:25
Catfish: Esther i Theo odcinek: 6 Dokument
18:20
Catfish: Mario i Hannah odcinek: 7 Dokument
19:15
Catfish: Emma i Harry odcinek: 8 Dokument
20:05
20:35
22:00
22:55
23:55
Masakracja: Zafarbowani odcinek: 9 Rozrywka
0:20
Masakracja: Alko-odwaga odcinek: 10 Rozrywka
0:50
Niemożliwe!: Rob Huebel odcinek: 4 Rozrywka
2:40