Reklama

Reklama

Apokalipsa: Stalin

Apokalipsa: Stalin
  • age
  • hit
  • USA 2015
  • 60 min
  • Premiera
  • Tytuł oryginalny: Apocalypse: Stalin
  • Tytuł odcinka: Demon
  • Odcinek: 1
film dokumentalny (historia/archeologia): W czerwcu 1941 roku Hitler rozpoczął operację Barbarossa wymierzoną przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Początkowo Niemcy mieli przewagę. Stalinowi udało się jednak odwrócić bieg wydarzeń. Retrospekcje ukażą młodość Iosifa Wissarionowicza Dżugaszwiliego - syna gruzińskiego szewca. Matka posłała go do szkoły cerkiewnej, aby uczył się na prawosławnego księdza. Marksizm zainteresował go już w trakcie studiów. Po wydaleniu z uczelni wstąpił do organizacja marksistowskiej i rozpoczął działalność polityczną. Z czasem udało mu się zwrócić uwagę Lenina, za którego sprawą rozpoczął karierę w partii.