Reklama

MTV Polska

MTV Polska

- Czwartek, 1 marca
6:00
MTV Budzi! Rozrywka
8:00
Strefa "P" odcinek: 19 Rozrywka
8:30
Ex na plaży Polska odcinek: 3 Rozrywka
9:00
Ex na plaży Polska odcinek: 4 Rozrywka
11:45
13:10
Ex na plaży Polska odcinek: 5 Rozrywka
13:40
Ex na plaży Polska odcinek: 6 Rozrywka
14:05
Judge Geordie odcinek: 7 Rozrywka
15:05
Ex na plaży odcinek: 6 Dokument
15:35
Ex na plaży odcinek: 7 Dokument
17:00
Amazingness odcinek: 4 Rozrywka
17:30
Amazingness odcinek: 5 Rozrywka
18:00
Siesta Key Rozrywka
20:00
Dopasowani odcinek: 2 Rozrywka
21:00
Dziara za dziarę odcinek: 3 Rozrywka
22:00
23:00
0:00
Warsaw Shore Summer Camp 3 odcinek: 3 Rozrywka
1:00
Single AF Rozrywka
2:00
Ekipa z Cardiff odcinek: 1 Rozrywka
3:55
Ex na plaży odcinek: 6 Dokument