Reklama

MTV Polska

MTV Polska

- Sobota, 7 października
6:00
Clickbait odcinek: 17 Rozrywka
6:30
7:00
Vidiots odcinek: 2 Rozrywka
7:30
Vidiots odcinek: 3 Rozrywka
8:00
Operacja: Stylówa odcinek: 3 Informacja
8:30
Operacja: Stylówa odcinek: 4 Informacja
9:00
Nastoletnie matki UK odcinek: 5 Dokument
10:00
Nastoletnie matki UK odcinek: 6 Dokument
11:00
Catfish odcinek: 14 Dokument
12:00
Catfish: April & Dean odcinek: 15 Dokument
13:00
14:00
15:00
Ex na plaży odcinek: 3 Dokument
16:00
Ex na plaży odcinek: 4 Dokument
17:00
Ex na plaży odcinek: 5 Dokument
18:00
Dopasowani: Druga szansa odcinek: 7 Rozrywka
19:00
Dopasowani: Druga szansa odcinek: 8 Rozrywka
20:00
Ex na plaży odcinek: 1 Dokument
20:30
Ex na plaży odcinek: 2 Dokument
21:00
Ex na plaży odcinek: 5 Dokument
22:00
Dziara za dziarę odcinek: 7 Rozrywka
23:00
Dziara za dziarę odcinek: 8 Rozrywka
1:00
Warsaw Shore Summer Camp 3 odcinek: 5 Rozrywka
2:00